Klachtreglement

Klacht-en tuchtrecht

Een Klachten- en Tuchtrechtprocedure (KAB), die in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) tot stand is gekomen, maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid. Via de site van de NVKH kunt u meer informatie vinden over klachtenafhandeling.

Als u een klacht heeft is het handigst om dit eerst met de zorgverlener, de homeopaat zelf te bespreken. Het is het prettigst dat de klacht onderling besproken wordt. 

U kunt daarna uw klacht ook voorleggen aan de klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie NVKH, deze functionaris probeert te bemiddelen tussen u en de zorgverlener. Dit kan kosteloos bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir Expertisecentrum klachtbehandeling. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en zoekt samen met u naar oplossingen. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De zorgverlener heeft het recht om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.

Wordt uw klacht niet opgelost en ontstaat er een geschil, dan kan een geschilleninstantie een bindende uitspraak over het geschil doen. De zorgverlener is lid bij de Stichting Zorggeschil. Een geschil indienen kost 50 euro en binnen zes maanden wordt uitspraak gedaan over uw geschil. 

Tevens kunt U een klacht indienen via de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Bij het tuchtcollege kunt u alleen klagen over een situatie die onder de tuchtnormen/ beroepscodes binnen de complementaire zorg vallen. Deze tuchtnormen/beroepscodes zijn vastgelegd door de RBCZ en de TCZ. Voor meer informatie: https://www.tcz.nu/u-heeft-een-klacht.html.