Homeopathie Brenda van Os

Wat is homeopathie?


 

Homeopathie is een effectieve geneeskunst waarbij het zelf-herstellend vermogen van de mens op natuurlijke wijze wordt gestimuleerd. In de klassieke homeopathie wordt er niet op één bepaald ziektesymptoom gewerkt maar wordt er gekeken naar de totaliteit van de mens.

 

De Duitse arts en apotheker Samuel Hahnemann heeft de homeopathie tot ontwikkeling gebracht. Hij bekrachtigde de wet van de gelijksoortigheid. Dit houdt in dat er middelen gebruikt worden die ziektes kunnen veroorzaken om hierop gelijkende ziektes te bestrijden. Homeopathische geneesmiddelen geven een prikkel waardoor het lichaam in actie komt om zichzelf te gaan genezen.

 

Met welke klachten naar de homeopaat?

 U kunt met verschillende klachten naar de homeopaat, zowel psychisch als fysiek. Denk bijvoorbeeld aan migraine, maag- en darmklachten, gedragsproblemen, menstruatieproblemen, blessures/ongevallen, allergieën, kinderziektes, huidklachten, depressies en chronische ziektes zoals reuma, kanker, epilepsie, astma en diabetes.

Wat is de werkwijze?


 

In de klassieke homeopathische behandeling staat de patiënt centraal. Als u onder behandeling bent bij een homeopaat komt u regelmatig op consult. Er komen dan verschillende onderwerpen aan bod zoals uw klachten, karaktertrekken, erfelijke belasting en levensloop. Zo wordt er een zo duidelijk mogelijk beeld geschetst. Vervolgens worden de symptomen volgens een analysemodel uitgewerkt. Dit heet de ziekteclassificatie. Aan de hand van deze analyse wordt een behandelplan opgesteld. U ontvangt dan homeopathische middelen, die u dagelijks of in afwisseling inneemt.